- כל המחירים הינם ליחידה לפני מע״מ - 

מחיר לצבע לבן. בעת שינוי צבע האריזה ישתנה המחיר בהתאם. 

מגש פנימי 43-30-3 - pvc

מגש פנימי 43-30-3 - pvc